Atatürk Üniversitesi Akademik Dizin'de Arama

Ara
AKADEMİK GÖSTERGELER
Makale Sayısı (2018) SCI,SSCI,AHCI,SCI-Expanded,ESCI 806
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makele (2018) 0,51
Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 2.490
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 1,59
Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 59.680
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 22,18
Lisansüstü Öğrenci Sayısı 133.731
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisansüstü Öğrenci Sayısı 85,29
Doktora / Lisans Öğrenci Oranı 2,20
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Profesör 519 116 635
Doçent 231 116 347
Dr.Öğr. Üyesi 308 278 586
Öğr. Gör. 194 107 301
Arş. Gör. 398 424 822
TOPLAM 1.650 1.041 2.691
İDARİ PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Avukatlık Hiz. 2 4 6
Sağlık Hiz. 88 321 409
Genel İdare H. 635 162 797
Yardımcı Hiz. 172 16 188
Teknik Hiz. 173 10 183
TOPLAM 1.070 513 1.583
ÖĞRENİM TİPİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim 24.498 23.218 47.716
İkinci Öğretim 4.717 7.247 11.964
Uzaktan Eğitim 3.090 2.082 5.172
Açık Öğretim 230.060 196.167 426.227
TOPLAM 262.365 228.714 491.079
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 190.801 160.832 351.633
Lisans 67.833 63.580 131.413
Yüksek Lisans 2.710 3.005 5.715
Doktora 994 1.262 2.256
Sanatta Yeterlilik 27 35 62
TOPLAM 262.365 228.714 491.079
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 126.239 80.921 207.160
Yüksek Lisans 4.991 6.285 11.276
Doktora 1.358 2.517 3.875
Lisans 125.544 103.494 229.038
Sanatta Yeterlilik 10 11 21
TOPLAM 258.142 193.228 451.370