Atatürk Üniversitesi Akademik Dizin'de Arama

Ara
AKADEMİK GÖSTERGELER
Makale Sayısı (2018) SCI,SSCI,AHCI,SCI-Expanded,ESCI 806
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makele (2018) 0,49
Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 2.490
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 1,52
Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 61.644
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 23,19
Lisansüstü Öğrenci Sayısı 161.207
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisansüstü Öğrenci Sayısı 98,24
Doktora / Lisans Öğrenci Oranı 2,57
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Profesör 533 154 687
Doçent 232 150 382
Dr.Öğr. Üyesi 305 267 572
Öğr. Gör. 191 106 297
Arş. Gör. 331 389 720
TOPLAM 1.592 1.066 2.658
İDARİ PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Avukatlık Hiz. 2 5 7
Sağlık Hiz. 372 764 1136
Genel İdare H. 624 162 786
Yardımcı Hiz. 152 22 174
Teknik Hiz. 155 11 166
TOPLAM 1.305 964 2.269
ÖĞRENİM TİPİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim 28.202 25.414 53.616
İkinci Öğretim 3.175 4.853 8.028
Uzaktan Eğitim 1.417 1.077 2.494
Açık Öğretim 263.228 203.224 466.452
TOPLAM 296.022 234.568 530.590
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 207.486 152.904 360.390
Lisans 82.947 75.659 158.606
Yüksek Lisans 4.343 4.650 8.993
Doktora 1.215 1.330 2.545
Sanatta Yeterlilik 31 25 56
TOPLAM 296.022 234.568 530.590
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 233.657 150.469 384.126
Yüksek Lisans 7.221 8.200 15.421
Doktora 1.783 3.159 4.942
Lisans 163.327 132.638 295.965
Sanatta Yeterlilik 20 27 47
TOPLAM 406.008 294.493 700.501