Atatürk Üniversitesi Akademik Dizin'de Arama

Ara
AKADEMİK GÖSTERGELER
Makale Sayısı (2018) SCI,SSCI,AHCI,SCI-Expanded,ESCI 806
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makele (2018) 0,49
Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 2.490
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 1,51
Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 57.228
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 21,55
Lisansüstü Öğrenci Sayısı 11.104
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisansüstü Öğrenci Sayısı 6,75
Doktora / Lisans Öğrenci Oranı 0,15
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Profesör 534 152 686
Doçent 232 150 382
Dr.Öğr. Üyesi 305 271 576
Öğr. Gör. 190 106 296
Arş. Gör. 329 387 716
TOPLAM 1.590 1.066 2.656
İDARİ PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Avukatlık Hiz. 2 5 7
Sağlık Hiz. 371 762 1133
Genel İdare H. 622 161 783
Yardımcı Hiz. 152 23 175
Teknik Hiz. 155 11 166
TOPLAM 1.302 962 2.264
ÖĞRENİM TİPİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim 25.757 23.946 49.703
İkinci Öğretim 2.899 4.626 7.525
Uzaktan Eğitim 1.153 995 2.148
Açık Öğretim 258.362 200.626 458.988
TOPLAM 288.171 230.193 518.364
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 203.218 150.933 354.151
Yüksek Lisans 4.138 4.410 8.548
Lisans 79.592 73.517 153.109
Doktora 1.195 1.308 2.503
Sanatta Yeterlilik 28 25 53
TOPLAM 288.171 230.193 518.364
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 237.638 152.236 389.874
Yüksek Lisans 7.378 8.315 15.693
Doktora 1.794 3.170 4.964
Lisans 166.563 134.689 301.252
Sanatta Yeterlilik 23 27 50
TOPLAM 413.396 298.437 711.833